طراحی سایت اختصاصی

Coustome webdesign

در صورتی که نیاز به وب سایتی با گرافیک و امکانات اختصاصی دارید

پورتال اسپیکام دارای قالب های متنوعی است که میتوانید هر کدام از آنها را انتخاب کنید ، در صورتی که نیاز به امکانات بیشتر و طرح گرافیکی اختصاصی می باشید در طراحی سایت اختصاصی ما وب سایتی بر پایه نیازها شما طراحی می کنیم.

مراحل سفارش پروژه طراحی سایت

شما می توانید به راحتی در چند گام ساده سفارش خود را انجام دهید

۱ تماس با واحد فروش

قبل از سفارش می توانید از مشاوره تلفنی یا برگزاری جلسه مشاوره استفاده نمایید

۲قرارداد و ثبت سفارش

ثبت سفارش اینترنتی و دریافت قرار داد (هماهنگی با کارشناسان فروش)

۳ جلسه طراحی گرافیک

برگزرای جلسه گرافیک و نیاز سنجی (یا به صورت تلفنی)

۴ارائه پیش طرح ها

پیش طراح های گرافیست طی زمانبندی اعلام شده جهت تایید ارسال می شوند

۵پیاده سازی وب سایت

پیاده سازی وب سایت توسط تیم برنامه نویسی بر اساس طرح تایید شده

۶ارائه دمو اولیه وب سایت

طرح دمو وب سایت بر روی آدرس دمو جهت تایید وب سایت بارگزاری می شود

۷برگزاری جلسه آموزش

پیش طراح های گرافیست طی زمانبندی اعلام شده جهت تایید ارسال می شوند

تحویل وب سایت

تحویل وب سایت و شروع پشتیبانی تحویل وب سایت و شروع پشتیبانی